Korzyści zdrowotne karmienia piersią - Środa z Profilaktyką

Od 1993 roku, między 26 maja a 1 czerwca obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Promocji Karmienia Piersią.

Stypendia artystyczne przyznane - 2023

Już po raz kolejny łukowscy artyści zostali nagrodzeni przyznaniem stypendium artystycznego. W tym roku, stypendia były przyznawane w następujących dziedzinach: sztuki plastyczne, film, literatura, muzyka, śpiew, sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, taniec, teatr oraz organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta.

Kondolencje

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Jana Janusza Jastrzębskiego, łukowskiego poety, fraszkopisarza i działacza społecznego. Kondolencje oraz wyrazy współczucia z powodu utraty bliskiej osoby składają Rada Miasta Łuków, Burmistrz Miasta Łuków oraz pracownicy Urzędu Miasta Łuków.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został umieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków, położonych w Łukowie przy ulicy Ks. St. Brzóski i przy ulicy Wójtostwo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

Pływak z Łukowa najlepszy w województwie!

Alex Cattelan zawodnik pływackiego klubu MKS Delfinek Łuków został najlepszym zawodnikiem w województwie lubelskim podczas ogólnopolskiego wieloboju pływackiego. Zawody 10-latków odbywają się w każdym województwie w celu wyłonienia najlepszych zawodników w kraju.