Wścieklizna zwierząt - obostrzenia dla właścicieli

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie informuje o wejściu w życie rozporządzenia Wojewody Lubelskiego z 12 stycznia 2022 r. w sprawie zapobiegania wściekliźnie na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego oraz łukowskiego.

15 medali kickboxerów w Grand Prix Polski

6 złotych, 3 srebrne i 6 brązowych medali zdobyli zawodnicy KSW Łuków w zawodach z cyklu Grand Prix Polski w kickboxingu. Rywalizacja toczyła się 14 i 15 stycznia w Mińsku Mazowieckim.

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie informuje o oblodzeniu, które może wystąpić do godz. 09:00 dnia 18.01.2022 r. na terenie powiatu łukowskiego. Stopień zagrożenia: 1.

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB w Warszawie informuje o II stopniu zagrożenia silnymi podmuchami wiatru, które będą pojawiać się na terenie powiatu łukowskiego od godz. 23.00 w niedzielę 16 stycznia do godz. 3.00 we wtorek 18 stycznia 2022 r.

Zaproszenie do pracy w Komisji Konkursowej

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 15 ust 2a w zw. z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy w Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.