Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 od dnia 20 lipca 2021 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łuków przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców. Wykaz zostanie również zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Łuków.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków:

nieruchomość niezabudowana położona przy Alejach Ryszarda Kaczorowskiego składająca się z działek Nr 7053/17 o pow. 888 m2 i Nr 7064/7 o pow. 694 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00023996/4; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 791 000 zł netto.

"Triathlon w Zimnej Wodzie" - znamy zwycięzców

Blisko 250 osób z różnych stron Polski stanęło na starcie pierwszego w historii „Triathlonu w Zimnej Wodzie”. Zawody zorganizowane w weekend 17 i 18 lipca przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie wspólnie z Klubem Biegacza V-Max Adamów zostały pozytywnie przyjęte przez zawodników. Triathlon zorganizowany został na terenie zmodernizowanego niedawno Kompleksu rekreacyjnego „Zimna Woda” w Łukowie.

Ogłoszenie - Towarzystwo Muzyczne im. A. Próchniewicza

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. Popularyzacja muzyki orkiestrowej, organizowanie i udział w koncertach z okazji świąt narodowych i innych uroczystości oraz promocji miasta Łuków.

Robotyka nad zalewem

Animacje i warsztaty z zakresu robotyki, cyfryzacji i programowania to część atrakcji, które przygotowano w sobotę 17 lipca nad zalewem Zimna Woda w Łukowie. Tego dnia zorganizowano piknik rodzinny promujący projekt Cyfrowe GOKi w podregionie puławskim, w którym uczestniczy Łukowski Ośrodek Kultury.