Szkoła Czwórka pamięta

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łukowie przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Jej celem jest upamiętnienie ważnych rocznic, wydarzeń historycznych, a także zwrócenie uwagi na historię małych ojczyzn oraz pamięć o lokalnych bohaterach. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

Otwarcie ofert: Opracowanie projektów budowlanych z elementami projektów wykonawczych budowy:

  • ul. Królik w Łukowie, o długości ok. 1168,0 m,
  • ul. Podgórnej w Łukowie, o długości ok. 520,0 m.

Komunikat dot. funkcjonowania targowiska miejskiego

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Urzędu Miasta oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie, burmistrz miasta oraz dyrekcja i pracownicy ZGL informują, iż planowany w czwartek, 29 października dzień targowy w Łukowie odbędzie się w sposób standardowy. Ewentualne zamknięcie zlokalizowanego przy ul. Prusa targowiska uzależnione będzie natomiast od decyzji i aktów prawnych podejmowanych i uchwalanych na poziomie centralnym. Na dzień dzisiejszy cotygodniowy targ przy ul. Prusa działa bez zmian.

Obwieszczenie Starosty Łukowskiego

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 d, ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drogi publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późniejszymi zmianami) Starosta Łukowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem Miasta Łuków dotyczącym wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "budowa ulic pomiędzy Alejami Kaczorowskiego i ul. Zagrodową" w Łukowie na działkach przeznaczonych do podziału nr: 8917/3, 7090/11, 7089/10, 7088/8, 7087/8, 7086/8, 7084/8, 7072/8, 7071/7, 7069/8, 7066/6, 7064/6, 7055, 7054, 7052/5, 7051/6, 7050/6, 7047/9, 7045/10, 7039/4, 7041/8, 7045 oraz będących własnością Miasta Łuków nr ewid.: 11030/2, 11029, 11028/2, 11120, 1119, 7091/12 a także będących własnością Powiatu Łukowskiego nie przewidzianych do podziału oraz przejęcia nr ewid.: 7039/4, 7041/8, 7045/9, 7047/8.