BohaterOn w Czwórce

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie wzięli udział w akcji „BOHATERON – WŁĄCZ HISTORIĘ”. Kolejny raz szkoła zgłosiła swój udział w ogólnopolskim wydarzeniu, którego celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Postania Warszawskiego poprzez wysłanie im specjalnie na tę okoliczność przygotowanych kartek, albumów, plakatów, rysunków oraz wzbogacanie wiedzy młodego pokolenia o II wojnie światowej. 

Dodatkowy odbiór odpadów zielonych

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w listopadzie br. odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów zielonych od mieszkańców miasta. Osoby chcące skorzystać z powyższego rozwiązania, proszone będą o wystawienie - zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych ulic - odpadów przed własną nieruchomość.

Wymiana kanalizacji deszczowej na ul. Kanałowej

Na ulicy Kanałowej w Łukowie trwają prace ziemne związane z wymianą starej, kilkudziesięcioletniej kanalizacji deszczowej. Dzięki inwestycji prowadzonej przez Miasto Łuków w zapomnienie mają odejść podtopienia m.in. części ulicy Międzyrzeckiej podczas ponadnormatywnych opadów deszczu. O tym jak wyglądała stara kanalizacja deszczowa, świadczą zdjęcia wykonane przy okazji prac.

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło konkurs na najciekawsze działania edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym i umacnianiem tożsamości lokalnej.

Wnioski są oceniane w 2 kategoriach:

  • osoby fizyczne i grupy nieformalne,
  • osoby prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

Komunikat dot. pracy Urzędu Miasta Łuków

Urząd Miasta Łuków informuje, że związku z lawinowo rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w kraju, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, jak również samych pracowników Urzędu, ograniczona zostaje obsługa klientów w budynku przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie oraz w pozostałych budynkach Urzędu przy ul. Browarnej 65, ul. Zdanowskiego 15 oraz ul. Kwiatkowskiego 2 (Urząd Stanu Cywilnego).