W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków opublikowano prezentację – szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych. Zastrzega się, że jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

Remont budynków Domu Działkowca ROD „Niedźwiadek” oraz Domu Działkowca ROD „Słonecznik” to inwestycje, które dofinansuje Miasto Łuków w ramach dotacji celowej z budżetu miasta na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. W czwartek 18 czerwca odbyło się symboliczne przekazanie promes na realizację inwestycji.

W dniu 25 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)

Minister Sportu ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.