Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski zaprasza mieszkańców ulic Sosnowej, Rurowej i Tartacznej na spotkanie dotyczące projektu budowy w/w ulic. Spotkanie odbędzie się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie, ul. Konarskiego 3, we wtorek 16 czerwca br. o godz. 16.00.

W XVI Rankingu Urzędów Skarbowych przygotowanym przez Dziennik Gazeta Prawna pod patronatem Ministerstwa Finansów, w kategorii średnich urzędów skarbowych, najlepszym w Polsce okazał się US w Łukowie. Wygrał on w zestawieniu generalnym i okazał się najbardziej skutecznym. Wykazał się najwyższą skutecznością egzekucji (blisko 65%) co oznacza, że tyle tytułów wykonawczych udało się wykonać.

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania ujęte w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków. Dotację celową można otrzymać na realizację zadania polegającego na wymianie starego źródła ciepła (nieekologicznego, pieca C.O. na paliwo stałe oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym) na nowe źródła ciepła.

W dniu 09.06.2020 r. Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski podpisał umowę z Wykonawcą: TENEO Piotr Gregorczyk z siedzibą 01-982 Warszawa, ul. Trylogii Nr 2/16 w przedmiocie budowy żłobka miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Łukowie wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej i robót towarzyszących.

Zakres robót obejmuje:

  1. Budowę zewnętrznej infrastruktury towarzyszącej, w tym zjazdu na działkę, ogrodzenia, utwardzenia terenu, przyłączy i instalacji doziemnych oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu przewidzianych projektem.
  2. Budowę jednokondygnacyjnego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego budynku żłobka miejskiego z funkcją użytkową dla 48 dzieci o powierzchni zabudowy ok. 430 m2 i kubaturze równej 2187 m3.
  3. Przebudowę zewnętrznych elementów komunikacyjnych (schodów i tarasów) istniejącego na przedmiotowej działce budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2.

Termin wykonania: 20 listopada 2020 r. Wartość zamówienia: 2 151 048,46 zł.

Bezpośrednio po podpisaniu umowy, w obecności kierownika budowy, został przekazany plac budowy. Wykonawca zaplanował rozpoczęcie prac w przyszłym tygodniu.

Zadanie pod nazwą „Utworzenie w 2020 roku 48 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: budowa budynku żłobka miejskiego oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Łukowie, ul. Józefa Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków” dofinansowane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” edycja 2020 moduł 1a.

Już po raz kolejny łukowscy artyści zostali nagrodzeni przyznaniem stypendium artystycznego. W tym roku, stypendia były przyznawane w następujących dziedzinach: sztuki plastyczne, film, literatura, muzyka, śpiew, sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, taniec, teatr oraz organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta. Wnioski o przyznanie stypendium należało złożyć do 15 maja br. w Urzędzie Miasta Łuków.