Drogie Mamy, w dniu Waszego święta, przyjmijcie wyrazy uznania i podziękowania za macierzyński trud i wypełnianą niezmiernie ważną rolę w rodzinie i społeczeństwie!

Od 25 maja 2020 r. została przywrócona stacjonarna praca szkół podstawowych na terenie miasta Łuków. Wznowione zostały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz konsultacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych.

Miasto Łuków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego złożyło wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony. Miasto Łuków otrzyma dofinansowanie w wysokości 115 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Wojewoda Lubelski podpisał z Miastem Łuków dwie umowy na realizację zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki dofinansowaniu na łączną kwotę 1.347.171,00 zł przebudowane zostaną 4 miejskie ulice: Browarna, Laskowskiego, Kanałowa i Pastewnik.

Informuję, że od dnia 25 maja 2020 roku wznawiam bezpośrednią obsługę interesanta w budynku głównym Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19.