Ogłoszenie o złożeniu oferty: Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferty na realizację zadania publicznego pt. Oprawa muzyczna wydarzeń miejskich – jesień 2022.

Transmisja NA ŻYWO: 64. Sesja Rady Miasta Łuków

Zachęcamy do śledzenia NA ŻYWO zwołanej na dzień 29 września 2022 r. 64. sesji Rady Miasta Łuków. Porządek obrad oraz imienne wyniki głosowania radnych dostępne są w portalu eSesja.pl. Początek obrad zaplanowano na godz. 8:00.

Inne źródła ciepła - dodatek dla mieszkańców

Burmistrz Miasta Łuków informuje o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Obsługę wniosków realizuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków.

Giełda Kolekcjonerów w październiku

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na kolejną Giełdę Kolekcjonerów. Odbędzie się ona w niedzielę 2 października o godzinie 10:00 w Sali Widowiskowej ŁOK.

Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął nowy rok akademicki

Łukowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował rok akademicki 2022/2023. 23 września w sali widowiskowej ŁOK odbyło się spotkanie, na którym omówiono, czym słuchacze Uniwersytetu będą się zajmować w najbliższych miesiącach.