Transmisja NA ŻYWO: 48. Sesja Rady Miasta Łuków

Zachęcamy do śledzenia NA ŻYWO zwołanej na dzień 25 listopada 2021 r. 50. Sesji Rady Miasta Łuków. Porządek obrad oraz imienne wyniki głosowania radnych dostępne są w portalu eSesja.pl. Początek obrad zaplanowano na godz. 11:00.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Miło nam poinformować, że pomiędzy Miastem Łuków a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została zawarta UMOWA nr POS/000060/03/D w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

MotoMikołajki z Bears Riders i Girls Riders Łuków

Łukowscy motocykliści zrzeszeni wokół klubów Bears Riders i Girls Riders już po raz 11. organizują mikołajkową zbiórkę charytatywną dla dzieci. Zbierane są przedmioty, które trafią następnie do zaprzyjaźnionych domów dziecka oraz ośrodka pomocy społecznej.

II przetarg ograniczony - nieruchomość ul. Pana Tadeusza i ul. Hrabiego Horeszki

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  w Łukowie u zbiegu ul. Pana Tadeusza i ul. Hrabiego Horeszki. Nieruchomość składa się z działek Nr 6860/305 o pow. 206 m2, Nr 6860/306 o pow. 1700 m2Nr 6860/307 o pow. 309 m2 (KW Nr LU1U/00025725/8). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 398 700 zł netto (do ceny tej zostanie doliczony 23% podatek VAT); wadium w wysokości 79 000 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Opady śniegu. Obowiązki wokół posesji

W okresie, gdy spodziewać można się opadów śniegu oraz obniżenia temperatur, Urząd Miasta Łuków przypomina właścicielom i użytkownikom nieruchomości położonych na terenie miasta Łuków o ich ustawowych obowiązkach związanych z utrzymaniem czystości i zapewnienia bezpieczeństwa w obrębie posesji.