Obwieszczenie

Zgodnie z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 77 ust. 1 pkt 2, art. 75 ust. 5 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

W Łukowie oddasz krew w nowym miejscu

Łukowscy krwiodawcy już wkrótce będą mieli nowe miejsce, w którym będą mogli dzielić się tym co najcenniejsze. 23 marca podpisana została umowa, na mocy której w budynku Poczty Polskiej przy ul. Piłsudskiego będzie się mieścił Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oznacza to m.in. przenosiny punktu z dotychczasowej siedziby przy zbiegu ulic Spółdzielczej i Staropijarskiej. Stanie się to jednak za jakiś czas.

Posiłek w szkole i w domu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wnioski "na węgiel" tylko do 15 kwietnia

Burmistrz Miasta Łuków przypomina, że do końca kwietnia 2023 roku realizowana jest w Mieście Łuków preferencyjna sprzedaż węgla dla mieszkańców, którzy złożyli wniosek o dodatek węglowy i go otrzymali. Tylko do 15 kwietnia można jeszcze składać wnioski o preferencyjny zakup węgla w ilości 3 ton.

Transmisja NA ŻYWO: 71. Sesja Rady Miasta Łuków

Zachęcamy do śledzenia NA ŻYWO zwołanej na dzień 23 marca 2023 r. 72. sesji Rady Miasta Łuków. Porządek obrad oraz imienne wyniki głosowania radnych dostępne są w portalu eSesja.pl. Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00.