Uwaga na intensywne opady deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie informuje o I stopniu ostrzeżenia intensywnymi opadami deszczu, które będą występować na terenie powiatu łukowskiego.

Templariusze zawładnęli miastem

Rycerski zakon Templariuszy sprawował przez kilkanaście godzin władzę w Łukowie. W sobotni wieczór 13 maja działające w naszym mieście Muzeum Regionalne włączyło się w organizację tzw. Nocy Muzeów i zaprosiło mieszkańców do poznania wielu ciekawostek z okresu średniowiecza. Przedstawiciele Zakonu otrzymali też symboliczne klucze do miasta i glejt „gwarantujący” im władanie nad całą Ziemią Łukowską.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowej, terenem PKP, ul. Warszawską, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. 700-lecia i ul. Świderską z wyłączeniem działek nr 7558/4 i nr 7558/5

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16.05.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzecką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

"Dwójka" na drugim miejscu

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie zajęli drugie miejsce w finałowych zawodach w koszykówce „3x3”. Zawody zorganizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy odbyły się 13 maja.