Piłkarski memoriał Tomka Trybonia

10 drużyn wzięło udział w VI piłkarskim memoriale Tomasza Trybonia. Organizatorem sportowego wydarzenia było Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju. Memoriał został rozegrany w sobotę 4 lutego w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Łukowie.

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Łukowie stanowiących własność Miasta Łuków:

1. nieruchomość położona w Łukowie przy ul. Południowej składająca się z działek Nr 7014/12 o pow. 436 m2 (KW Nr LU1U/00032245/1) i Nr 7016/12 o pow. 515 m2 (KW Nr LU1U/00023996/4) oraz udział wynoszący 1/3 części w działce oznaczonej Nr 7012/4 o pow. 1193 m2 (KW Nr LU1U/00077744/6). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 269 733 zł netto (do ceny tej zostanie doliczony 23% podatek VAT); wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

2. nieruchomość położona w Łukowie przy ul. Rolniczej oznaczona jako działka Nr 6753/12 o pow. 15 m2 (KW Nr LU1U/00017933/0). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 000 zł netto (do ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT); wadium w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych).

Szanowni Państwo, w Mieście Łuków podejmujemy kolejne działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu rewitalizacji. To złożony proces polegający na współdziałaniu społeczności lokalnej i władz miasta przy udziale innych interesariuszy prowadzony w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia o podjęciu uchwały Nr LXIX/516/2022 Rady Miasta Łuków z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Miasta Łuków.

Wystawa obrazów Hanny Wiącek

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na wernisaż prac Hanny Wiącek pt. „Twórczość z potrzeby serca i chwili”. Wydarzenie zaplanowano w piątek 10 lutego o godz. 19.00 w Galerii PROwizorium ŁOK.