Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. To święto przypominające o podarowanej Polakom możliwości współdecydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia. To właśnie 32 lata temu, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne wybory do rad miast i gmin.

Wyłożeniu do publicznego wglądu

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 16 maja 2023 r. wykłada się do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, rzeką Krzną Południową, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Partyzantów, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa i ul. Międzyrzecką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Transmisja NA ŻYWO: 74. Sesja Rady Miasta Łuków

Zachęcamy do śledzenia NA ŻYWO zwołanej na dzień 25 maja 2023 r. 75. sesji Rady Miasta Łuków. Porządek obrad oraz imienne wyniki głosowania radnych dostępne są w portalu eSesja.pl. Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00.

Ostrzeżenie przed burzami z gradem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB w Warszawie informuje o burzach z gradem, które mogą występować na terenie powiatu łukowskiego w czwartek 25 maja.

Kondolencje

Z dużym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci MAMY Pana Tadeusza Federczyka, Przewodniczącego Rady Gminy Łuków. Kondolencje oraz wyrazy współczucia z powodu utraty bliskiej osoby składają Rada Miasta Łuków, Burmistrz Miasta Łuków oraz pracownicy Urzędu Miasta Łuków.