Obowiązek zgłoszenia szamba i przydomowej oczyszczalni

Szanowni Mieszkańcy! Urząd Miasta Łuków przypomina o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Zgodnie z prawem właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

„Łukowiacy” na Łotwie

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” po raz kolejny gościł na Międzynarodowym Festiwalu „Polski Folklor w Łatgalii” w stolicy dawnych Inflant Polskich Dyneburgu na Łotwie. Wyjazd -  który odbył się w trakcie długiego majowego weekendu - to już tradycja w wykonaniu łukowskiego zespołu.

Dni Łukowa: koncert na Dzień Matki

Andrzej Rybiński to kolejna gwiazda, która zagra na tegorocznych Dniach Łukowa. Koncert organizowany z okazji Dnia Matki odbędzie się w niedzielę 26 maja.

Transmisja NA ŻYWO: 1. sesja Rady Miasta Łuków

Zachęcamy do śledzenia NA ŻYWO zwołanej na dzień 7 maja 2024 r. 1. sesji Rady Miasta Łuków. Porządek obrad dostępny są w portalu eSesja.pl. Początek obrad zaplanowano na godz. 12:00.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 od 8 maja 2024 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łuków przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców.