"Wychodzę z sieci" - profilaktyka w praktyce

Razem możemy więcej - warto to potwierdzić. Miasto Łuków, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie, Fundacja Cegiełkowo „Pasja i Pomoc” i Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 2, 3, 5, Zespołu Placówek oraz Rzemieślniczej Branżowej Szkoły w Łukowie wspólnie zrealizowali cykl warsztatów profilaktycznych, podczas rozmawiali z młodzieżą o tzw. „sieci zagrożeń”, czyli nałogom i zagrożeniom, które mogą niepostrzeżenie opleść młodego człowieka, jeśli tkwi on w duchowym bezruchu.

Finały Powiatu w tenisie stołowym

Reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie wzięli udział w finałowych, mających szczebel powiatowy, zawodach tenisa stołowego: Igrzyskach Dzieci rocznika 2009 oraz Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Zawody rozegrano w sobotę 6 listopada w Zespole Szkół w Wojcieszkowie.

Wyniki losowania do Łukowskiej Rady Seniorów

11 osób - 9 wybranych w drodze losowania oraz 2 przedstawicieli burmistrza Łukowa - będzie liczyć nowa Łukowska Rada Seniorów. W piątek 5 listopada odbyło się losowanie członków Rady spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń. Łukowska Rada Seniorów to organ konsultacyjny i doradczy. Skupia przedstawicieli różnych organizacji, stowarzyszeń i klubów zrzeszających emerytów i rencistów.

Odbiór odpadów zielonych bez limitów

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców - w drugim terminie odbioru odpadów z pielęgnacji terenów zielonych w listopadzie, odpady zielone będą odebrane bez obowiązujących limitów.

Dowody osobiste - przerwa techniczna

Urząd Miasta Łuków informuje, iż w piątek 5 listopada nastąpi przerwa techniczna systemu informatycznego do obsługi dowodów osobistych. Oznacza to, iż utrudnione będzie złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, odbiór dowodu bądź zgłoszenie utraty lub uszkodzenia tego dokumentu. Przerwa techniczna, związana z wdrożeniem nowych wzorów dowodów osobistych, występować będzie w całym kraju.