Burmistrz Miasta Łuków w związku z obecną sytuacja epidemiologiczną oraz pismem Ministra Edukacji Narodowej (DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ) z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie rekrutacji do klas pierwszych informuje, że zgłoszenia (dzieci z obwodu) lub wnioski (o przyjęcie dzieci spoza obwodu) będą przyjmowane w wersji elektronicznej przez szkoły podstawowe.

Z uwagi na sytuację epidemiczną przeniesiony został mieszczący się do niedawna w SP ZOZ w Łukowie Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Od poniedziałku 16 marca do odwołania punkt ten funkcjonować będzie w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Partyzantów 15 w Łukowie.

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Urzędu z dniem 18 marca 2020 r. zawieszona zostaje działalność kas Urzędu Miasta Łuków. Uiszczenie podatków i opłat, w tym opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych możliwe jest tylko za pośrednictwem bankowości elektronicznej na podane w decyzjach i zawiadomieniach numery rachunków bankowych.

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w Łukowie informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, w trosce o bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców Łukowa, ograniczeniu ulega funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Świderskiej 128 w Łukowie. Odpady będzie można pozostawić tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem 25 798 3274.