Lodowisko Biały Orlik zaprasza

Od 10.01.2022 r. serdecznie zapraszamy na lodowisko „Biały Orlik”. Lodowisko będzie czynne dla klientów indywidualnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00. Natomiast w weekendy, dni wolne od pracy w godzinach od 14:00 do 20:00. Wejścia na lodowisko odbywają się o pełnych godzinach (godz. 16:00; 17:00; 18:00; 19:00 oraz w weekendy godz.14:00 i 15:00).

Dodatek Osłonowy

Informujemy, że można już składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Źródło ciepła i źródło spalania - deklaracja

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że zgodnie z zapisem art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i art. 15 ustawy z dnia 28 października 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 2127) o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw właściciel/zarządca nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 30 czerwca 2022 roku: w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw (uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku) lub w terminie 14 dni w przypadku „nowo” powstałych źródeł ciepła lub spalania paliw (budynki lub źródła ciepła oddane do użytku po 1 lipca 2021 roku).

Otwarty konkurs ofert - kultura fizyczna i sport

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/223/2020 Rady Miasta Łuków z 16 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2021.3896)

Wielkoorkiestrowy Turniej Halowej Piłki Nożnej

Zapraszamy do udziału w Wielkoorkiestrowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej! Ilość drużyn ograniczona ze względów organizacyjnych. O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegóły i regulamin turnieju na stronie www.