Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe i taniec”.

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe i taniec”.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje o możliwości występowania opadów deszczu z burzami na terenie całego województwa lubelskiego. Zagrożenie pierwszego stopnia obowiązywać będzie od godz. 13:00 dnia 2 lipca br. do godz. 23:00 dnia 2 lipca br. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80%. 

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1213L - ul. Ławeckiej w Łukowie w dniach 02.07.2020 r. i 06.07.2020 r. w godz. 7.00 - 14.00 Firma TRAKT Krzysztof Karabin ul. Sokołowska 161A/A3-026, 08-110 Siedlce zawiadamia że wycofała się z planowanej daty wykonania robót. W związku z powyższym organizacja ruchu na ulicy Ławeckiej we wspomnianym wyżej terminie nie ulegnie zmianie.

Miło nam poinformować, że Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, moduł 3, II edycja.