Oddział Terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łukowie wznawia szkolenia oraz kursy. Najbliższy termin szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego zmniejszające ilość punktów karnych o 6 odbędzie się w dniu 27.05.2020 r. o godz. 11.30 w Sali Starostwa Powiatowego w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 17. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 83 342 58 20.

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w związku z sytuacją gospodarczą z powodu epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) – przedsiębiorcy  – podatnicy podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne), którzy z powodu stanu epidemii utracili swoje dochody mogą skorzystać z pomocy w formie:

Od 19 maja 2020 r. ruszają cykle spotkań online w ramach Klubu Młodego Programisty. Udział w nich może wziąć każdy uczeń szkoły podstawowej z klas 1-6, który ma dostęp do internetu i chce poświęcić trochę czasu na naukę podstaw programowania.

Miasto Łuków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego uzyskało dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wystosował komunikat dla mieszkańców województwa lubelskiego. Informuje w nim, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r. na terenie województwa planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia wolnożyjących lisów przeciw wściekliźnie. Termin ten może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.