W dniu 2 czerwca 2020 roku ruszyła piąta edycja „JETRO CINEMA SUMMER”. Łukowski Ośrodek Kultury, Kino Łuków i JETRO Karol Walo zapraszają wszystkich miłośników sztuki filmowej do Amfiteatru w Parku Miejskim w Łukowie na projekcje filmowe.

Czytanie bywa kunsztem i nieraz tajemnicą,
nie tylko przywilejem tych, którzy widzą.
Ale też tych nielicznych, łaknących piękna słowa,
na tyle bardzo mocno, by zechcieć z nim obcować.

W związku z obowiązującymi ograniczeniami i zakazami z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, dotyczącymi między innymi zgromadzeń Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków informuje, że wypłaty świadczeń wychowawczych „500+” za miesiąc maj realizowanych przez Wydział w formie gotówkowej będą realizowane przekazem pocztowym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Oznacza to, że pieniądze dostarczą Państwu listonosze. Pozostałe świadczenia, to jest świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i świadczenia opiekuńcze będą wypłacane przez Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie Oddział Łuków ul. Międzyrzecka 62.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie informuje o podjętych przedsięwzięciach podczas zagrożenia epidemicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2. Jednostka zmuszona była zamknąć tymczasowo zarządzane przez siebie obiekty, jednakże w dużej mierze przeniosła swoją aktywność do Internetu. Równolegle prowadzone są prace konserwacyjne na ww. obiektach.

Ministerstwo Cyfryzacji informuje o możliwości pobrania internetowego dokumentu potwierdzającego miejsce zameldowania mieszkańców. By skorzystać z tej usługi, trzeba posiadać Profil Zaufany oraz komputer lub telefon z dostępem do Internetu. Dokument generowany jest bezpłatnie w ciągu kilku minut.