Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Łuków Uchwały Nr L/368/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków.

RCKiK zachęca do oddawania krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zwraca się do mieszkańców województwa o oddawanie krwi. Być może do szlachetnego gestu przekonają stałe akcje terenowe poboru krwi na terenie naszego województwa, w tym także w Łukowie.

Sukcesy Emilii Szcześniak

Emilia Szcześniak z powodzeniem bierze udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach kolędowych. Łukowski Ośrodek Kultury chwali się kolejnymi sukcesami swojej wokalistki.

Wścieklizna zwierząt - obostrzenia dla właścicieli

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie informuje o wejściu w życie rozporządzenia Wojewody Lubelskiego z 12 stycznia 2022 r. w sprawie zapobiegania wściekliźnie na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego oraz łukowskiego.

15 medali kickboxerów w Grand Prix Polski

6 złotych, 3 srebrne i 6 brązowych medali zdobyli zawodnicy KSW Łuków w zawodach z cyklu Grand Prix Polski w kickboxingu. Rywalizacja toczyła się 14 i 15 stycznia w Mińsku Mazowieckim.