Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje o możliwości występowania burz na terenie całego województwa lubelskiego. Zagrożenie pierwszego stopnia obowiązywać będzie od godz. 10:00 w czwartek 18 czerwca do północy tego samego dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 90%.

Kacper Siwiak, reprezentant Łukowskiego Ośrodka Kultury zdobył I miejsce w kategorii szkół średnich w "Optymistycznym Turnieju Sztuki Recytatorskiej", który został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach. Rywalizacja recytatorów z uwagi na panującą sytuację epidemiczną odbywała się w formie zdalnej, natomiast nagrody wręczono już w tradycyjnej formule, 15 czerwca w Siedlcach.

Kilkudziesięciu mieszkańców ulic Sosnowej, Rurowej i Tartacznej skorzystało z zaproszenia burmistrza Piotra Płudowskiego oraz urzędników z Urzędu Miasta w Łukowie i wzięło udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu budowy wyżej wymienionych ulic. W spotkaniu wziął udział też projektant wykonujący dokumentację pod przyszłą inwestycję.

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 2.06.2020 r. wykłada się do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wiatraki i przy trasie kolejowej relacji Łuków-Dęblin.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Od 15 czerwca do 8 lipca br. trwa nabór na rachmistrza spisowego.