Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie dyżurny synoptyk Michał Pilecki informuje o możliwości wystąpienia burz z gradem (stopień zagrożenia 1) od godz. 12:00 dnia 09.06.2020 r. do godz. 23.00 dnia 09.06.2020 r. w powiecie łukowskim. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Na podstawie art. 22 ust. 4 i ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz § 18b ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do pisma Lubelskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków znak: KDI.5140.20.1.2019 z dnia 16.10.2019 r. informującego Burmistrza Miasta Łuków o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków cmentarza żydowskiego, starego, zawiadamiam o włączeniu do gminnej ewidencji zabytków miasta Łuków karty adresowej zabytku cmentarza żydowskiego, starego, położonego przy ul. Rogalińskiego 3 w Łukowie, w obrębie dz. ewid. nr 8807/6 w jej zachodniej części oraz małe fragmenty dz. ewid. nr 8807/3 i nr 8813/2.

W dniu 6 czerwca br. od godz. 14.00 w Parku Miejskim w Łukowie było kolorowo, magicznie i słodko. Wszystkie dzieci, które zjawiły się na imprezie mogły skorzystać z wielu atrakcji. Jedną z niespodzianek były maskotki, które dzieciom wręczał m.in. Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski.

W dniu 5 czerwca br. Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski spotkał się z Prezydentem Siedlec Andrzejem Sitnikiem. Podczas spotkania rozmawiano o inwestycjach w Łukowie m.in. postępie prac nad Zalewem Zimna Woda.

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.