Urząd Miasta Łuków zawiesza od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów.

Przedsiębiorcy, którzy wstrzymali działalność gospodarczą w związku z epidemią koronawirusa, nie muszą płacić za wywóz śmieci. Żeby zostać zwolnionym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości musi złożyć nową deklarację. W przypadku, gdy deklaracja była złożona łącznie za całą nieruchomość (np. w budynku oprócz prowadzonej przez nas działalności są inne firmy), informację o zaprzestaniu działalności należy zgłosić właścicielowi nieruchomości, na którym spoczywa obowiązek złożenia nowej deklaracji. 

Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, wprowadza się zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków na rok szkolny 2020/2021.

Zarząd Związku Miast Polskich z uznaniem przyjmuje projekt Programu budowy 100 obwodnic, gdyż jego realizacja może znacząco wpłynąć na rozwój wielu miast i ich obszarów funkcjonalnych, ułatwiając tranzyt i równocześnie uspokajając ruch w miastach oraz umożliwiając dostęp do nowych terenów rozwojowych. Program budzi zrozumiałe emocje, ponieważ - co zrozumiałe - nie zawiera wszystkich oczekiwanych przez społeczności lokalne zadań, a także jest rozłożony na dwa okresy realizacyjne, co powoduje naciski na przeniesienie części zadań z okresu dalszego do bliższego.

Miasto Łuków wzięło udział w konsultacjach publicznych dotyczących rządowego projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Samorząd zaproponował m.in. zwiększenie długości odcinka drogi zabezpieczonej do realizacji w charakterze obwodnicy z zapisanych w Programie 3,7 km do co najmniej 12 km.