Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łukowie przy ul. Browarnej 63, a także na stronach internetowych został umieszczony wykaz:

Biwak profilaktyczny „Aktywny mózg”

Profilaktyka uzależnień stanowi stały element programów harcerskich. Od wielu lat druhny i druhowie z Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej włączają tę tematykę w działania podczas różnych wyjazdów. Ostatnio było tak podczas biwaku „Aktywny mózg” w Międzyrzecu Podlaskim.

Eliminacje do Jesiennego Konkursu Recytatorskiego

Jak co roku o tej porze Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w Wojewódzkim Jesiennym Konkursie Recytatorskim.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ul. Polnej i przy ul. Stawki przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Kondolencje

Z dużym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Wrzoska - radnego Miasta Łuków III, IV, V i VI kadencji w latach 1998-2014, wspaniałego kolegi i samorządowca.