Powitajmy lato nad Zimną Wodą!

Jula i Filip Lato wystąpią w sobotę 26 czerwca nad zalewem Zimna Woda w Łukowie. Tego dnia na terenie zmodernizowanego kompleksu rekreacyjnego odbędzie się symboliczne powitanie wakacji. Podsumowana zostanie też wielomilionowa inwestycja, realizowana przez Miasto Łuków w latach 2019-2021. Nad zalew będzie można dojechać m.in. komunikacją miejską.

Uwaga na upały!

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Warszawie ostrzega przed upałami, które występować będą w piątek oraz sobotę 18 i 19 czerwca.

Główny Urząd Statystyczny przypomina numery telefonów, z których z mieszkańcami mogą kontaktować się rachmistrzowie, realizujący Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. Organizacja zajęć tanecznych oraz popularyzacja muzyki i tańców ludowych jako forma zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łukowie stanowiących własność Miasta Łuków:

1. nieruchomość położona w Łukowie przy ul. Nowogródek oznaczona jako działka Nr 11179 o pow. 1111 m2 (KW Nr LU1U/00078972/0). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 199 980 zł netto (do ceny tej zostanie doliczony 23% podatek VAT); wadium w wysokości 39 000 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);

2. nieruchomość położona przy ul. Pana Tadeusza składająca się z działek Nr 6899/11 o pow. 748 m2 (KW Nr LU1U/00026866/5) i Nr 6899/13 o pow. 90 m2 (KW Nr LU1U/00032768/3); cena wywoławcza nieruchomości wynosi 134 300 zł netto (do ceny tej zostanie doliczony 23% podatku VAT); wadium w wysokości 26 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).