Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe i taniec”.

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń, fundacji, zarejestrowanych na terenie RP.

Jak informuje Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych przy IMGW-PIB w Warszawie, w poniedziałek 6 lipca 2020 r. prognozuje się na terenie powiatu łukowskiego I stopień zagrożenia  burzami z gradem. Zagrożenie obowiązuje do godz. 21:00, z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną może być aktualizowane. Prawdopodobieństwo zagrożenia oszacowano na 80%.

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na uroczyste podsumowanie i artystyczne zakończenie roku recytatorskiego „Wirtualne i realne barwy słów...", które odbędzie się we wtorek 7 lipca 2020 roku o godz. 17:00 w sali widowiskowej ŁOK. 

W Wilnie odbył się VI Międzynarodowy Konkurs Wokalny "Music Talent League". W bieżącym roku sytuacja zmusiła organizatorów do przeprowadzenia imprezy w wersji online. Do konkursu zgłosiło się ok. 200 uczestników z całej Europy. Polskę reprezentowało 12 uczestniczek, które konkurowały w różnych kategoriach wiekowych i gatunkowych. Wśród nich znalazła się Emilia Szczęśniak, uczennica klasy V b Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie. Z radością informujemy, że Emilka zajęła I miejsce w tym międzynarodowym festiwalu. Wystąpiła w kategorii piosenki musicalowej i zaśpiewała „Memory” Barbry Streisand.