Wyniki losowania do Łukowskiej Rady Seniorów

11 osób - 9 wybranych w drodze losowania oraz 2 przedstawicieli burmistrza Łukowa - będzie liczyć nowa Łukowska Rada Seniorów. W piątek 5 listopada odbyło się losowanie członków Rady spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń. Łukowska Rada Seniorów to organ konsultacyjny i doradczy. Skupia przedstawicieli różnych organizacji, stowarzyszeń i klubów zrzeszających emerytów i rencistów.

Odbiór odpadów zielonych bez limitów

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców - w drugim terminie odbioru odpadów z pielęgnacji terenów zielonych w listopadzie, odpady zielone będą odebrane bez obowiązujących limitów.

Dowody osobiste - przerwa techniczna

Urząd Miasta Łuków informuje, iż w piątek 5 listopada nastąpi przerwa techniczna systemu informatycznego do obsługi dowodów osobistych. Oznacza to, iż utrudnione będzie złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, odbiór dowodu bądź zgłoszenie utraty lub uszkodzenia tego dokumentu. Przerwa techniczna, związana z wdrożeniem nowych wzorów dowodów osobistych, występować będzie w całym kraju.

Terminy polowań na zwierzynę

Koło Łowieckie „Jarząbek” Łuków realizując art. 42ab Ustawy Prawo łowieckie informuje o terminach polowań przeprowadzanych przez myśliwych. Terminy przedstawione zostały w załączniku.

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Związek Banków Polskich przypomina, iż UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).