Polskie tradycje wielkanocne

Informujemy, że po raz czwarty Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest organizatorem Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim obecnej edycji będą „Polskie tradycje wielkanocne”.

Wojskowe ćwiczenia

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, odbywa się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbywają się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

MOF Łukowa: zapraszamy na konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa 2030 z perspektywą 2040 wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SUMP).

Zimowisko harcerskie „Tajemnica pierścienia” w Pucku

Czy zima nad Morzem Bałtyckim może być udana? Oczywiście, zwłaszcza wtedy, kiedy próbuje się poznać historię tajemniczego pierścienia. W dn. 4 – 9 lutego 2024 r. na swoje zimowisko do Pucka pojechali druhowie i druhny z Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej.

Komunikat: Termin zapłaty podatków

Urząd Miasta Łuków informuje, że 15 lutego 2024 roku upływa termin składania deklaracji oraz zapłaty I raty podatku od środków transportowych za 2024 rok.