"Złote gody" w Łukowie

43 pary obchodziły w tym roku w Łukowie Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Uroczystości, na których małżonkowie odznaczeni zostali okolicznościowym medalem, odbyły się 16 lipca br. w sali "Ambasador". Życzenia jubilatom złożyli: Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski, Zastępca Burmistrza Mateusz Popławski, Przewodniczący Rady miasta Łuków Krzysztof Okliński Sekretarz Miasta Waldemar Siurek oraz Kierownik USC Jadwiga Skwarek.

Zamknięcie ul. Dmocha

Zarząd Dróg Miejskich w Łuków informuje, iż od poniedziałku 26 lipca zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie około 50-metrowy odcinek ul. Dmocha zlokalizowany w obrębie skrzyżowania z ul. Międzyrzecką. Jednocześnie zachowany zostanie ruch dla służb ratunkowych i miejskich, a także ruch w celu dojazdu do posesji. Pozostali użytkownicy ruchu drogowego proszeni są o stosowanie objazdów.

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Symboliczne spotkanie przy „mówiącym kamieniu” zaplanowano w niedzielę 1 sierpnia w parku miejskim w Łukowie. Tego dnia o godzinie „W” zostanie oddana cześć wszystkim uczestnikom Powstania Warszawskiego pochodzących z Ziemi Łukowskiej.

Nie bój się spisu, bądź na „TAK”

Nie chcesz się spisać? Uważasz, że spis jest niepotrzebny? Twierdzisz, że to nielegalna inwigilacja i państwo chce znać twój majątek albo wykorzystać zebrane dane do celów podatkowych? Jeśli masz opory, żeby wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), przeczytaj, dlaczego warto to zrobić. Dowiedz się, co zyskasz uczestnicząc w spisie, a co stracisz odmawiając udziału.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został umieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków, położonych w Łukowie przy ulicy Radzyńskiej i w okolicach ulicy Radzyńskiej, u zbiegu ulic: Międzyrzeckiej i Staropijarskiej oraz pomiędzy ulicą Siedlecką a ulicą St. Staszica, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.