Duża obwodnica Łukowa - znamy wykonawcę projektu

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, znana jest już firma, która przygotuje dokumentację projektową dla dużej obwodnicy Łukowa, łączącej drogi krajowe nr 63 i 76. Obwodnicę planowaną do realizacji w ramach rządowego „Programu budowy 100 obwodnic” zaprojektuje za blisko 2,7 mln zł firma SAFEGE.

Zapytanie ofertowe Senior+

Miasto Łuków / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Zdanowskiego 15, 21-400 Łuków zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć artystycznych w ramach realizacji zadania „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Łukowie w roku 2021” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 dla 30 seniorów w wieku 60+ zgodnie ze specyfikacją opisaną poniżej:

Zapytanie ofertowe Senior+

Miasto Łuków / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Zdanowskiego 15, 21-400 Łuków zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie poradnictwa dotyczącego zdrowego stylu życia w formie wykładów w ramach realizacji zadania „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Łukowie w roku 2021” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 dla 30 seniorów w wieku 60+ zgodnie ze specyfikacją opisaną poniżej:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie informuje o akcji ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. W dniach od 24 do 26 kwietnia na terenie powiatu łukowskiego planowane jest zrzucanie z samolotów szczepionek dla tych zwierząt. Zrzucanych będzie 20-30 dawek szczepionki na 1 km kwadratowy.

Rusza modernizacja oczyszczalni ścieków

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie rusza z wielomilionowymi inwestycjami. W poniedziałek 19 kwietnia w siedzibie spółki podpisane zostały trzy umowy z wykonawcami na modernizację zlokalizowanej przy ul. Prusa oczyszczalni ścieków, a także przebudowy dwóch przepompowni ścieków na ul. Kiernickich oraz w parku miejskim.