Nie bój się spisu, bądź na „TAK”

Nie chcesz się spisać? Uważasz, że spis jest niepotrzebny? Twierdzisz, że to nielegalna inwigilacja i państwo chce znać twój majątek albo wykorzystać zebrane dane do celów podatkowych? Jeśli masz opory, żeby wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), przeczytaj, dlaczego warto to zrobić. Dowiedz się, co zyskasz uczestnicząc w spisie, a co stracisz odmawiając udziału.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został umieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków, położonych w Łukowie przy ulicy Radzyńskiej i w okolicach ulicy Radzyńskiej, u zbiegu ulic: Międzyrzeckiej i Staropijarskiej oraz pomiędzy ulicą Siedlecką a ulicą St. Staszica, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 od dnia 20 lipca 2021 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łuków przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców. Wykaz zostanie również zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Łuków.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków:

nieruchomość niezabudowana położona przy Alejach Ryszarda Kaczorowskiego składająca się z działek Nr 7053/17 o pow. 888 m2 i Nr 7064/7 o pow. 694 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00023996/4; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 791 000 zł netto.

"Triathlon w Zimnej Wodzie" - znamy zwycięzców

Blisko 250 osób z różnych stron Polski stanęło na starcie pierwszego w historii „Triathlonu w Zimnej Wodzie”. Zawody zorganizowane w weekend 17 i 18 lipca przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie wspólnie z Klubem Biegacza V-Max Adamów zostały pozytywnie przyjęte przez zawodników. Triathlon zorganizowany został na terenie zmodernizowanego niedawno Kompleksu rekreacyjnego „Zimna Woda” w Łukowie.