Czyste Powietrze: spotkanie dla mieszkańców

Urząd Miasta Łuków zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom otrzymania dofinansowania na wymianę starego pieca lub na ocieplenie domu. Takie możliwości daje program Czyste Powietrze, którego punkt informacyjny działa także w budynku Urzędu Miasta.

LI zwyczajna sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 16 grudnia 2021 roku o godz. 11.00 odbędzie się LI zwyczajna sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LI sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta.

Szkolenie Komenda Hufca ZHP Łuków

W dn. 27 listopada 2021 r. Komenda Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łukowie zorganizowała zajęcia „Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a metoda harcerska.” Szkolenie jako wolontariuszka prowadziła phm. Magdalena Mojska-Sadowska, która pracuje w roli psychologa i pedagoga specjalnego w tej placówce.

Koncert kolęd przeniesiony!

Jak informuje Łukowski Ośrodek Kultury, zmianie ulega termin planowanego pierwotnie na 12 grudnia Koncertu Kolęd i Słodkich Serc. Jego gwiazdą nadal będzie natomiast Katarzyna Cerekwicka.

Grudniowa giełda kolekcjonerów

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na kolejną Giełdę Kolekcjonerów. Odbędzie się ona w niedzielę 5 grudnia 2021 roku od godziny 10:00 w sali widowiskowej ŁOK.