Decyzje podatkowe - informacja dla mieszkańców

Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia, że w dniach od 12 do 28 lutego 2021 r. na terenie miasta Łuków upoważnieni przez Burmistrza Miasta pracownicy będą doręczać mieszkańcom Łukowa decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego  na rok 2021.

Osoby doręczające decyzje nie mają uprawnień do pobierania wpłat podatków wynikających z decyzji. Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy znajdujący się na odwrocie decyzji.

Decyzje należy pokwitować czytelnym podpisem wraz ze wskazaniem daty odbioru. Doręczanie decyzji odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Jednocześnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w ramach działań informacyjnych, celem wprowadzenia systemu powiadamiania SMS, osoby doręczające decyzje podatkowe dostarczą podatnikom formularze „Zgoda na kontakt telefoniczny lub przez pocztę elektroniczną w sprawie zbliżającego się terminu płatności lub w sprawie zaległości”:

  • podatku od nieruchomości,
  • podatku rolnego,
  • podatku leśnego,
  • łącznego zobowiązania pieniężnego,
  • podatku od środków transportowych,
  • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niniejszą zgodę można:

  • złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta, ul. Piłsudskiego 17, Łuków, pokój nr 19 (parter)
  • przesłać listownie na adres siedziby Urzędu- Urząd Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków
  • przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

Wszelkich informacji na temat wymiaru podatków na rok 2021 udzielają pracownicy  Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Niepodatkowych Należności Budżetowych Urzędu Miasta Łuków  - tel.  25 797 66 14  i  25 797 66 15.