Linia autobusowa na cmentarze

Urząd Miasta Łuków informuje, że od soboty 30 października do wtorku 2 listopada 2021 r. na terenie miasta kursować będzie specjalna linia autobusowa, umożliwiająca dotarcie w okolice cmentarza komunalnego na ul. Zapowiednik i cmentarza parafialnego św. Rocha. Korzystanie z autobusów - podobnie jak w przypadku pilotażowej komunikacji miejskiej - będzie bezpłatne.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. Maraton imienia Adama Burdacha.

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB w Warszawie informuje o I stopniu zagrożenia silnymi podmuchami wiatru, które mogą się pojawić w czwartek 21 października na terenie powiatu łukowskiego.

Konkurs na „Profilaktyka Roku 2021”

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie organizuje konkurs na „Profilaktyka Roku 2021”. Zgłoszenia z kandydaturami wartych nagrodzenia osób przyjmowane są do 30 listopada.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków. Nieruchomość niezabudowana położona w Łukowie przy ul. Stodolnej oznaczona jako działka Nr 5917/133 o pow. 86 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00044579/8; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 400 zł netto.