Transmisja NA ŻYWO: 79. sesja Rady Miasta Łuków

Zachęcamy do śledzenia NA ŻYWO zwołanej na dzień 28 września 2023 r. 79. sesji Rady Miasta Łuków. Porządek obrad oraz imienne wyniki głosowania radnych dostępne są w portalu eSesja.pl. Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00.

MKRPA: Ogłoszenie o konkursie wniosków na 2024 rok

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań w roku 2024, uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Wnioski należy składać do 17 października.

BO 2024: znamy zwycięzcę głosowania!

Znamy zwycięski projekt Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Tym razem mieszkańcy naszego miasta zadecydowali, aby część pieniędzy przeznaczyć na zakup nowych drzew i nasadzenia roślin.

Burmistrz Miasta Łuków informuje, , że w dniu 25.09.2023 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej, z siedzibą w Łukowie ul. ks. Wyszyńskiego 20, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Drugi przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łukowie stanowiących własność Miasta Łuków:

1. nieruchomość położona w Łukowie przy ul. Kiernickich oznaczona jako działka Nr 10048/1 o pow. 995 m2 (KW Nr LU1U/00064614/2). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 348 250 zł netto (do ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT); wadium w wysokości 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

2. nieruchomość położona w Łukowie przy ul. Poważe oznaczona jako działka Nr 10971/10 o pow. 840 m2 wraz z udziałem 1/7 w działce Nr 10971/5 o pow. 1 120 m2 będącej drogą wewnętrzną (KW Nr LU1U/00013325/7). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150 000 zł netto (do ceny tej zostanie doliczony 23% podatek VAT); wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

3. nieruchomość położona w Łukowie przy ul. Poważe oznaczona jako działka Nr 10971/11 o pow. 742 m2 wraz z udziałem 1/7 w działce Nr 10971/5 o pow. 1 120 m2 będącej drogą wewnętrzną (KW Nr LU1U/00013325/7). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 135 300 zł netto (do ceny tej zostanie doliczony 23% podatek VAT); wadium w wysokości 27 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych),

4. nieruchomość położona w Łukowie przy Alejach Ryszarda Kaczorowskiego oznaczona jako działka Nr 7071/9 o pow. 602 m2 (KW Nr LU1U/00011956/5). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 361 200 zł netto (do ceny tej zostanie doliczony 23% podatek VAT); wadium w wysokości 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).