Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych zostały umieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ulicach: Ks. St. Brzóski, Kościelnej, Żelechowskiej, 11-go Listopada, 700-lecia, Zabrowarnej, w pobliżu ulicy Zimna Woda oraz pomiędzy ulicami: Świderską a Radzyńską, Jana Stanisława Majewskiego a Gołaszówiec i Kiernickich a Jana Kilińskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 18 maja 2021 roku.

Burmistrz Miasta Łuków

/-/ Piotr Płudowski