Trening uruchamiania syren alarmowych

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96) w dniu 1 sierpnia 2021 roku o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy.

W ramach treningu planuje się uruchomić na terenie miasta Łuków sześciu syren alarmowych. Emitowany będzie dźwięk ciągły trwający 1 minutę.

Powyższe działania mają na celu upamiętnienie i uhonorowanie walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.