Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu uczestnikom postępowania projektu Uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łukowie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej.

Na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 22 czerwca do 13 lipca 2020 r., tj. przez okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miasta w Łukowie, ul. Pilsudskiego 17, pokój nr 107, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30, będzie wyłożony do wglądu uczestnikom postępowania projekt Uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łukowie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej.

W okresie kiedy projekt uchwały będzie wyłożony do wglądu uczestnicy postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją oraz składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski