Standardy zimowego utrzymania dróg

Standardy zimowego utrzymania dróg w Mieście Łuków w sezonie 2022/2023.

LP Standard Opis standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

po ustaniu opadów śniegu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

od stwierdzenia występowania zjawisk

1 V

1. Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp.

2. Odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

3. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

1. Śnieg luźny - 16 godz.

2. Śnieg zajeżdżony - występuje.

3. Nabój śnieżny - występuje.

4. Zaspy - występują do 24 godz.

5. Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych gołoledź pośniegowa - 8 godz. 

2 VI

1. Jezdnia zaśnieżona.

2. Prowadzi się prace interwencyjne w zależności od potrzeb.

3. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZDM.

1. Śnieg luźny - występuje.

2. Śnieg zajeżdżony - występuje

3. Nabój śnieżny - występuje.

4. Zaspy - występują do 24 godz.

5. Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 48 godz.

W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 12 godz.

 

ZOBACZ TEŻ: