Zielona Ławeczka - rusza kolejna edycja

Na naszych osiedlach często brakuje miejsca wśród zieleni, w którym można się zrelaksować i spotkać z sąsiadami i sąsiadkami. Wspólne przestrzenie sprzyjają budowaniu więzi społecznych, a obecność zieleni poprawia estetykę osiedli oraz wpływa pozytywnie na samopoczucie mieszkańców. Przede wszystkim jednak roślinność poprawia mikroklimat, chroni bioróżnorodność i sprzyja retencji wody. Projekt „Zielona Ławeczka” powstał po to, aby wspierać inicjatywy sąsiedzkie skupiające się na tworzeniu takich miejsc.

Wspieramy Ochotniczą Straż Pożarną

Miasto Łuków wspiera Ochotniczą Straż Pożarną funkcjonującą w naszym mieście. W pierwszej połowie lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP, na którym podsumowano ubiegły rok, a także wyznaczono cele na rok bieżący. Podpisano także umowę przekazania dotacji od Miasta Łuków dla strażaków.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków

Burmistrz Miasta Łuków informuje o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rekompensaty dla producentów rolnych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Lublinie informuje o przyznawaniu i wypłacaniu rekompensat producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2023 roku.

Biwak „Zuchowe Tipi”

Wciąż fascynuje nas świat wodzów, wigwamów, orlich piór. Niezwykłą okazję do poznania kultury rdzennych mieszkańców Ameryki miały dzieci z Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej.