Ostrzeżenie przed gęstą mgłą

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, do godz. 10:00 we wtorek 27 września na terenie powiatu łukowskiego obowiązywać będzie I stopień zagrożenia gęstą mgłą.

LXIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 29 września 2022 roku o godz. 8:00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się LXIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Łuków

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
4. Zamknięcie.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został umieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków:

"Duża" obwodnica Łukowa - zapraszamy na spotkanie

Jak będzie biegła przyszła obwodnica Łukowa? Odpowiedzi na to pytanie być może padną na spotkaniu informacyjnym, organizowanym w poniedziałek 26 września o godz. 15.00 w Łukowskim Ośrodku Kultury. Na spotkanie zaprasza burmistrz Łukowa Piotr Płudowski.

Transmisja NA ŻYWO: 57. Sesja Rady Miasta Łuków

Zachęcamy do śledzenia NA ŻYWO zwołanej na dzień 21 września 2022 r. 63. sesji Rady Miasta Łuków. Porządek obrad oraz imienne wyniki głosowania radnych dostępne są w portalu eSesja.pl. Początek obrad zaplanowano na godz. 12:00.