Czyste Powietrze: spotkanie dla mieszkańców

Urząd Miasta Łuków zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom otrzymania dofinansowania na wymianę starego pieca lub na ocieplenie domu. Takie możliwości daje program Czyste Powietrze, którego punkt informacyjny działa także w budynku Urzędu Miasta.

XLVI sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 27 września 2021 roku o godz. 15:00 odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Terminy polowań na zwierzynę

Koło Łowieckie „Niedźwiedź” realizując art. 42ab Ustawy Prawo łowieckie informuje o terminach polowań przeprowadzanych przez myśliwych. Terminy przedstawione zostały w załączniku.

Uroczysta sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 26 września 2021 roku o godz. 17:00 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta Łuków. Sesja odbędzie się w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie (ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41).

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych zostały umieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków, położonych w Łukowie przy ulicach: Ks. St. Brzóski, 700-lecia, Stawki, Dr W. Dmocha, Ryszarda Stankiewicza, Radzyńskiej, Glinki, Bartniej, Polnej, Domaszewskiej, Międzyrzeckiej, Br. Kondrackiego, Wiatraki, na os. Leona Klimeckiego, w pobliżu ulic: Radzyńskiej, Nadrzecznej, w okolicach ulic: Świderskiej, Radzyńskiej, Cieszkowizna, Żelechowska, Domaszewska, pomiędzy ulicami: Świderską a Radzyńską, Bartnią a Br. Kondrackiego, Zakolejną a Podgórną, Bartnią a Rurową, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.