Komunikat dot. pracy Urzędu Miasta Łuków

Urząd Miasta Łuków informuje, że związku z lawinowo rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w kraju, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, jak również samych pracowników Urzędu, ograniczona zostaje obsługa klientów w budynku przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie oraz w pozostałych budynkach Urzędu przy ul. Browarnej 65, ul. Zdanowskiego 15 oraz ul. Kwiatkowskiego 2 (Urząd Stanu Cywilnego).

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie przy ulicy Zygmunta Krasińskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Ostrzeżenie przed opadami deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informuje o intensywnych opadach deszczu, które występować będą na terenie województwa lubelskiego i powiatu łukowskiego.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie, informuje o możliwości występowania burz z gradem. Zagrożenie pierwszego stopnia obowiązywać będzie od godz. 14:00 do 22:00 dnia 05.10.2020 r. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80%.

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Dr Dmocha oznaczona jako działka Nr 6137/22 o pow. 464 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00056323/6; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 527 zł netto.