Dron w walce z zanieczyszczeniem powietrza

Profesjonalny dron do analizy zanieczyszczeń powietrza monitorował, czym palą mieszkańcy Łukowa w swoich domach. Na zlecenie Urzędu Miasta w Łukowie specjalistyczna firma dokonała serii pomiarów na osiedlach domów jednorodzinnych, gdzie zachodzi podejrzenie o możliwości spalania śmieci w domowych instalacjach grzewczych.

Kontrola palenisk domowych pod kątem spalania w nich odpadów komunalnych to odpowiedź na występujące sygnały od mieszkańców oraz radnych miejskich związane z jakością powietrza w Łukowie. Dron typu „SOWA” z aparaturą pomiarową „sprawdził”, czy z instalacji kominowych w domach jednorodzinnych nie wydostają się szkodliwe substancje, będące następstwem spalania m.in. plastików, materiałów sztucznych i innych przedmiotów o znikomych wartościach opałowych.

Loty odbyła w środę i czwartek 24 i 25 marca specjalistyczna firma z Warszawy, zaś szczegółowe wyniki lotów i efekty skontrolowanych posesji będą znane wkrótce.