Budżet Obywatelski 2023 - startujemy już wkrótce!

Rusza nowa edycja Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego. Po raz kolejny mieszkańcy Łukowa będą mogli samodzielnie zadecydować, na co wydać część miejskich pieniędzy. Składanie wniosków z propozycjami projektów do realizacji zaplanowano od 25 lipca do 5 sierpnia, natomiast głosowanie odbędzie się w drugiej połowie sierpnia i na początku września.

Budżet obywatelski to specyficzny rodzaj konsultacji społecznych, w których to mieszkańcy, a nie Rada Miasta lub burmistrz decydują o przeznaczeniu części środków z miejskiego budżetu. Po raz pierwszy tego typu inicjatywa miała miejsce w Łukowie na wiosnę bieżącego roku, wyłaniając jako zwycięski projekt wybudowanie tężni solankowej w parku miejskim. Inwestycja ta jest na etapie realizacji (Miasto posiada już dokumentację techniczną tężni, która z uwagi na swoją lokalizację jest obecnie konsultowana w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie), a tężnia powinna się pojawić w parku na jesieni tego roku.

Równolegle Miasto ogłasza nową edycję budżetu obywatelskiego, której zwycięski projekt (lub projekty) znajdzie się w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok. Pierwszym etapem będzie składanie wniosków z propozycjami projektów do realizacji. Zgodnie z regulaminem, projekt może złożyć mieszkaniec miasta w wieku min. 16 lat, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo dołączona powinna być zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Wnioski te (wraz z listami poparcia min. 20 osób) przyjmowane będą od 25 lipca do 5 sierpnia. Kwota, która ma zostać przeznaczona na Łukowski Budżet Obywatelski to ponownie 300 tys. zł.

Niezbędne dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: http://www.lukow.pl/dla-mieszkancow/budzet-obywatelski/dokumenty-do-pobrania.

Przypominamy, że w całej procedurze będą mogły wziąć udział także osoby niepełnoletnie, nie tylko przez składanie propozycji pomysłów do zrealizowania, ale też przez możliwość głosowania na najciekawsze ich zdaniem projekty. Dzięki tej możliwości Miasto chce wzmocnić poczucie przywiązania mieszkańców do miejsca ich zamieszkania; chce także poznać oczekiwania społeczne i zaangażować w sprawy miejskie. Na atrakcyjność Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego wpłynie również fakt, iż osobą uprawnioną do złożenia projektu będzie każda osoba faktycznie zamieszkująca na terenie miasta, a niekoniecznie zameldowana w tym miejscu.