Harmonogram Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego

Poniżej prezentujemy harmonogram II edycji Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego (na rok 2023). Zachęcamy zainteresowane osoby do zapoznania się z poszczególnymi etapami tej inicjatywy.

Jak wynika z opublikowanego przez burmistrza Łukowa zarządzenia, wyniki II edycji Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego (dedykowanej na rok 2023) mają zostać podane do publicznej wiadomości 13 września 2022 r. Wcześniej jednak będą miały miejsce inne procedury związane m.in. ze składaniem propozycji zadań przez mieszkańców, oceną zadań, a także samym głosowaniem na wybrane pozycje.

Pełny harmonogram Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 dostępny jest poniżej:

 

LP Zadanie Termin realizacji 
1 Zgłaszanie projektów do Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego 25.07.2022 r. - 5.08.2022 r.
2 Weryfikacja / ocena złożonych projektów 25.07.2022 r. - 12.08.2022 r.
3 Publikacja listy projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania 16.08.2022 r.
4 Sporządzenie listy mieszkańców uprawnionych do głosowania 26.08.2022 r.
5 Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego 29.08.2022 r. - 11.09.2022 r.
6 Ogłoszenie wyników głosowania na poszczególne projekty i wskazanie projektów do realizacji 13.09.2022 r.