Pomagamy Baranówce!

Delegacja z partnerskiego Miasta Baranówka w obwodzie żytomierskim na Ukrainie gościła w ostatnich dniach w Łukowie. Goście otrzymali kolejne wsparcie ze strony Łukowa, tym razem w postaci agregatu prądotwórczego, który pomoże normalnie funkcjonować miejskim jednostkom podczas wojny z rosyjskim agresorem.

Do Łukowa przyjechał m.in. burmistrz Baranówki Alexander Migey. Goście w trakcie rozmów z burmistrzem Piotrem Płudowskim oraz pracownikami Urzędu Miasta opowiadali m.in. o sytuacji na froncie, walkach Ukraińców z Rosjanami, a także o bieżącym życiu w ich mieście. Wspominali o przerwach w dostawie prądu, konieczności ograniczenia zajęć szkolnych, wsparciu które przekazują na front, a także o stratach osobowych i mieszkańcach Baranówki, którzy zginęli na wojnie. Po raz kolejny podziękowali burmistrzowi oraz mieszkańcom Łukowa za dotychczas otrzymaną pomoc i okazywane na co dzień wsparcie.

Głównym punktem wizyty było jednak przekazanie zakupionego przez Miasto Łuków agregatu prądotwórczego o mocy ponad 50 kW, który zapewni dostawy prądu do przedsiębiorstwa zajmującego się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w Baranówce. Zgodę na wydatkowanie środków na ten cel z budżetu Miasta i pomoc partnerskiemu miastu wydała pod koniec ubiegłego roku Rada Miasta. Zakupem, transportem oraz rozruchem urządzenia zajęli się natomiast pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta.

Goście z Baranówki gościli w Łukowie od 19 do 22 stycznia. W niedzielę udali się do kolejnego miasta partnerskiego w Polsce, Tuchowa w powiecie tarnowskim, gdzie od tamtejszego samorządu otrzymają kolejną pomoc humanitarną, niezbędną do przetrwania podczas wojny z Rosją.