Zdobyli wiedzę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

Blisko 70 seniorów wzięło udział w profilaktycznym spotkaniu na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach ogólnopolskiej akcji „Senior na drodze do... bezpieczeństwa!”

Celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości seniorów o potencjalnych zagrożeniach na drodze, a tym samym zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych na drogach. Organizatorzy akcji, którzy odwiedzają polskie miasta, przypominają seniorom zasady ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drogach, a także uświadamiają, jak zmiany fizjologiczne związane z wiekiem mogą wpływać na bezpieczeństwo na drodze.

W spotkaniu, które w I połowie listopada odbyło się w Łukowie, uczestniczyło blisko 70 osób. Znaczna część przybyła na nie rowerami, które zostały powierzone serwisantowi. Osoba ta sprawdziła stan każdego pojazdu i doposażyła w niezbędne lampki oraz dzwonki. Ponadto seniorzy, którzy na co dzień kierują autem, mogli bezpłatnie skorzystać z symulatora jazdy oraz symulatora dachowania.

Warsztaty w Łukowskim Ośrodku Kultury poprowadził ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Krzysztof Wójcik. Rozmawiał on z seniorami na temat najczęstszych niebezpieczeństw występujących na drodze. Poruszył też takie tematy, jak prawidłowe stosowanie elementów odblaskowych czy wpływ efektów ubocznych przyjmowania leków na zdolność kierowania pojazdami. Wśród uczestników był również pan Łukasz - sprawca wypadku, który podzielił się z seniorami swoim świadectwem i przestrzegł ich przed lekceważeniem zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Gośćmi spotkania byli także policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie: st. asp. Waldemar Komsta, asp. sztab. Marcin Jóźwik oraz asp. Justyna Lendzion. Ponadto z zaproszenia skorzystali przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej w Lublinie: st. chor. Bartłomiej Komsta, st. sierż. Bartłomiej Wilczyński oraz kpr. Izabela Hordyńska.

Warsztaty „Senior na drodze do... bezpieczeństwa!” realizowane są na polecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającej przy Ministrze Infrastruktury.