Wsparcie dla Przedszkola Miejskiego nr 6

Przedszkole Miejskie nr 6, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukowie otrzyma wsparcie finansowe na zakup nowych książek dla dzieci. Placówka otrzyma dofinansowanie z rządowego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie ukazał się wykaz organów prowadzących przedszkola i szkoły, które zakwalifikowały się do udzielenia wsparcia finansowego w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” realizowanego w roku 2024. Program ma na celu wspieranie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży.

Placówka otrzyma wsparcie od Wojewody Lubelskiego w wysokości 3750 zł, z czego 3000 zł pochodzi z Priorytetu 3 ww. programu. Środki zostaną przekazane na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat i realizację działań promujących czytelnictwo w roku 2024.

Przy okazji należy wspomnieć, że wszystkie pozostałe placówki oświatowe z Łukowa brały już udział w programie i otrzymały wsparcie finansowe.