Kilkudziesięciu mieszkańców ulic Sosnowej, Rurowej i Tartacznej skorzystało z zaproszenia burmistrza Piotra Płudowskiego oraz urzędników z Urzędu Miasta w Łukowie i wzięło udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu budowy wyżej wymienionych ulic. W spotkaniu wziął udział też projektant wykonujący dokumentację pod przyszłą inwestycję.

Spotkanie zorganizowane zostało we wtorek 16 czerwca w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Konarskiego w Łukowie. Osoby, które spotkały się z urzędnikami i projektantem, usłyszały od burmistrza miasta informacje na temat planowanej do zrealizowania inwestycji. Miasto po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w północnej części Łukowa, chce wykonać teraz inwestycje drogowe na zaniedbanych dotychczas ulicach.

Burmistrz Piotr Płudowski przedstawił także wstępny harmonogram prac i poinformował zgromadzonych o tym, iż samorząd planuje pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie drogowych inwestycji. Następnie zainteresowani mogli obejrzeć mapy projektowe udostępnione przez zewnętrzną firmę, na których przedstawiono wygląd m.in. wjazdów na posesje.