Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie informuje o akcji ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. W dniach od 24 do 26 kwietnia na terenie powiatu łukowskiego planowane jest zrzucanie z samolotów szczepionek dla tych zwierząt. Zrzucanych będzie 20-30 dawek szczepionki na 1 km kwadratowy.

Inspektorat informuje, że szczepionki będą zrzucane nad kompleksami leśnymi, polami i łąkami z pominięciem terenów zabudowanych. Dawkę szczepionki stanowi aluminiowo-plastykowy blister o wielkości około 3 cm. Wyżej wymieniony termin może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z panującą epidemią koronawirusa.

Ponadto przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby zwierzęta te nie dostały się do miejsc wyłożenia szczepionek. Równolegle należy zgłosić do lekarza weterynarii każdy kontakt zwierząt domowych z rozrzuconą szczepionką.

Uwaga: szczepionki nie wolno dotykać. Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu czy nosa, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Ręce lub inne niezakryte części ciała mające kontakt ze szczepionką, należy natychmiast umyć dokładnie wodą z mydłem.