Nabór uzupełniający na Członków Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji. Nabór przeprowadzony zostanie od 29 lutego do 29 marca 2024 r.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji Miasta Łuków przyjętym Uchwałą Nr LXXXI/632/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 października 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia będzie dostępny od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 29 lutego 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://umlukow.bip.lubelskie.pl i na stronie internetowej www.lukow.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023-2030.

Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia należy złożyć do 29 marca 2024 r. (decyduje data wpływu):

  • pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Łuków, ul. Józefa Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków;
  • na adres skrytki ePUAP: /umlukow/skrytka;
  • osobiście w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Józefa Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, w Punkcie Obsługi Interesanta w godzinach pracy urzędu.

DO POBRANIA: